Управление на проект

Всеки проект започва с остойностяване и количествена сметка, това е Вашата оферта преди започване на ремонта. Така поставяме началото на последващите си взаимоотношения и определяме бюджета, с който ще се работи. Когато имаме бюджетна рамка се придържаме към нея и не изменяме стойността и.

След приемане на офертата от Ваша страна, ние се наемаме с целия процес по ремонтните дейности от организацията на доставките за строително-монтажните дейности /закупуването на строителни материали, облицовки, бои и др./ до крайната реализация на проекта.

Целият строителен процес е съвкупност от множество действия по планиране и организиране, но най-важното е удовлетвореността на клиента от крайния резултат.

Не на последно място ще добавим, че съвременното общество наложи все по-масовата реализация на ремонти по проект на интериорен дизайнер, услуга помагаща на клиента да реализира максимално точно идеите си. Изпълнението на проекти с интериорен дизайнер за нас е изключително предизвикателство и  удоволствие. До момента имаме множество изпълнени проекти, като крайният резултат надминава дори първоначалните очаквания.

Изготвянето на оферта се осъществява след оглед на място и взимане на точни размери.

За повече информация използвайте контактната форма.